Fotografi taget av Hugo Jaeger vid veterandagen/hjälteminnesdagen (Heldengedenktag) i Kassel den 4 juni 1939.

 

Annonser