Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic hävdar att hon bara druckit ”två glas vin” –  storleken på dessa är dock oklara. Normalstora glas med bosniska mått mätt kanske?

Annonser