Censuren av Håkan Juholt på Socialdemokraternas You Tube-sida ter sig som en smal sak jämfört med det som nu har uppdagats skett på Socialdemokraternas Flickr-sida – Håkan är där utbytt mot Lisebergskaninen. Riktigt tarvligt av sossarna!

Håkan är som ni ser bortretuscherad på flera foton och istället har man monterat in olika gröna kaniner.

omval VGR 2011
Den redigerade bilden på Socialdemokraterna Flickrsida.
omval VGR 2011 original
Originalbilden med Håkan Juholt.

Historierevisionismen är av stalinistiska mått. Alla originalbilder är numera borttagna från Socialdemokraternas Flickr. Man undrar varför? Håkan håller på och skriver på ett bemötande som kommer upp senare på Facebook.

progressive governance oslo 2011
En Lisebergskanin även i detta foto.
progressive governance oslo 2011 original
Den här bilden har sossarna tagit bort.

 

PES Catherine Ashton 2011
Varför? Vem gör nåt sånt här?
PES Catherine Ashton 2011 original
Originalbilden – Håkan möter Catherine Ashton 2011 – borttagen från Socialdemokraternas Flickr.

 

 

Annonser